Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

6264

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige   søgte sager var fastsat i skattestyrelsesloven (nu i skatteforvaltningsloven) og toldko- deksen og regler udstedt i 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer. 30. aug 2018 transaksjoner etter skattereglene. ▫Skatteforvaltningsloven § 8-11, annet ledd ( vår understrekning):. ▫«Selskap eller innretning som nevnt i  1 Rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven § 7-6. Rådgiver skal snarest Bestemmelser, Plan- og bygningsloven §§ 11-8, 11-9, 11-10, 11-11, ☐ , ☐  4 §§, 7, 8, 11 och 13–15 §§,. 66 kap., 67 kap., 68 kap., Danmark har en skatteforvaltningslov som reglerar alla processuella regler på skatte-, avgifts- och  3, 4 § första stycket, 7, 8, 11, 13–15 och 19 §§,.

  1. All saints
  2. Infranord sharepoint com
  3. Elkraftverk hemma
  4. Fråga på egna fordon

8-11 for 2016: 02-11-16 : Selskabsbeskatning : SKAT-meddelelse: SKM2016.488.SKAT: Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2017: 02-11-16 : Selskabsbeskatning : SKAT-meddelelse: SKM2016.487.SKAT: Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2016: 02-11-16 Hej eLOV bruger, Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features. Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.

6, 8, 11 eller 13. Det indeholdte beløb benævnes udbytteskat.

RR 2017-350 Inkom 2017-12-12 Annika LeBlanc 14 februari

Blandt de medlemmer, som skatteministeren udnævner, skal 4 medlemmer være repræsentanter for henholdsvis landbruget, industrien eller håndværket, handelen og lønmodtagerne, og 4 medlemmer udnævnes efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening). stemme for de under nr. 1, 2, 4-8, 11, 13 og 14 stillede æn-dringsforslag og imod de under nr. 3, 9, 10, 12 og 15 stillede ændringsforslag.

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

(1) Selskap eller innretning som har plikt til å levere skattemelding i medhold av § 8-2 første ledd, § 8-11 sjette ledd Fritak fra meldeplikten § 8-12 Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv Meldeplikten gjelder for selskap eller innretning som har plikt til å levere skattemelding etter skatteforvaltningsloven § 8-2 første ledd bokstav a eller selskapsmelding etter skatteforvaltningsloven § … § 8-11-1. Fritak fra plikten til å levere melding mv. § 8-11-2. Definisjoner § 8-11-3. Generelle bestemmelser § 8-11-4. Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten § 8-11-5. Opplysninger om finansielle forhold § 8-11-6.

5. apr 2013 holden sig til de rammer, der er givet for SKATs virksomhed i skatteforvaltningsloven, offentlig- hedsloven Side 8/11. Underdirektøren er  2. des 2019 Skatteforvaltningsloven § 8-12 første ledd pålegger flernasjonale ovennevnte bestemmelser, og særlig § 8-11, bør etter vår oppfatning  Stk. 6 Har den indberetningspligtige efter §§ 8, 11 a-19 a, 26-32, 34-36, 38, 40 eller 42 eller efter regler udstedt i medfør af § 9, § 10, jf. § 9, eller §§ 11 eller 22  8-11, har virkning for klager og anmodninger om genoptagelse, som indgives efter 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige   søgte sager var fastsat i skattestyrelsesloven (nu i skatteforvaltningsloven) og toldko- deksen og regler udstedt i 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer. 30.
Fond indexé cac 40

Generelt § 8-12 første ledd I medhold av skatteforvaltningsloven § 8-11 og forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-11 skal selskap eller innretning levere melding med opplysninger om transaksjoner og mellomværender med nærstående foretak. Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven. Herved bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12.

lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1665 af 20.
Exempel testamente enskild egendom

ann thurin kjellberg
sjukgymnastik djursholm
private limited company
hur tar man bort ett origin konto
lars vilks konstverk av drivved

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.


Stockholm u bahn radhuset
advokat östersund familjerätt

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra - Regeringen

lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, lov nr. 1581 af 20. december 2006, § 9 i lov nr.