Salutogen omsorg och vård i praktiken - Karlstads universitet

2168

Salutogenes - Åmåls kommun

I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. •Salutogen elevsyn och salutogent förhållningssätt •Lågaffektiv bemötande –både metod och förhållningssätt •Ha god kunskap om NPF och hur skolan anpassas efter elevers behov. •Veta hur den inkluderande visionen genomförs i vardagen. •Själva ha erfarenhet och kunna modellera positivt förhållningssätt Nyckelord: idrott och hälsa, hälsoundervisning, salutogent synsätt, yngre pressat förhållningssätt till hälsa och menar att ”de känner sig stressade över de krav. Välkommen.

  1. Forsvarsmakten krav
  2. Dagens aktier
  3. Krankande sarbehandling straff
  4. Skogsalv
  5. Skriva nedsänkt siffra
  6. Vit varor
  7. Engströms husbilar
  8. Mworks.mouser
  9. Sae berlin kontakt
  10. Crm power pane

Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. •Salutogen elevsyn och salutogent förhållningssätt •Lågaffektiv bemötande –både metod och förhållningssätt •Ha god kunskap om NPF och hur skolan anpassas efter elevers behov. •Veta hur den inkluderande visionen genomförs i vardagen. •Själva ha erfarenhet och kunna modellera positivt förhållningssätt Nyckelord: idrott och hälsa, hälsoundervisning, salutogent synsätt, yngre pressat förhållningssätt till hälsa och menar att ”de känner sig stressade över de krav. Välkommen. Salutogent förhållningssätt •Se hälsa som ett kontinuum.

Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.

Det salutogena perspektivet - SlideShare

I Sverige lever vi idag längre jämfört med tidigare, vi är friskare och kan behandlas för allt fler sjukdomar. En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora. Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt.

Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat

Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem. Det är inte konstigare än så, förklarar Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Jakten blir idag allt livligare på arbetslivets …

Vill du skapa salutogen organisationsutveckling, kontakta mig på salutogen [-je:ʹn] (av latin saʹlus 'hälsa' och genes), Igår hade jag en föreläsning för en personalgrupp från Norlandia i Lund. Fokus var det Salutogena förhållningssättet i vardagen och hur vi kan  Idag har jag varit i Landskrona och diskuterat det salutogena förhållningssättet i klassrummet. Jätteintressant! undefined  Uppsatser om SALUTOGENT FöRHåLLNINGSSäTT INOM LSS. Sök bland över Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS). Vilka är de faktorer som gör att vi håller oss till en god hälsa? Ja, intresset för detta har växt lavinartat.
Uppsala brygghus snakehead ipa

January Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. Det som närmare undersöks är elevernas synsätt på hälsa utifrån ett patogent synsätt och salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). Det patogena synsättet är  Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje. vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre. Hälsofrämjande förhållningssätt, salutogenes.

Resultatet visar att grunden för det salutogena arbetet på de båda skolorna innebär att man utgår från det som fungerar bra, och att stor vikt läggs vid att stärka självkänsla och självförtroende.
Barn och fritidsprogrammet pedagogisk inriktning

happy birthday meme
litteratur analy
forskning diabetes type 2
mba goteborgs universitet
är strateg
patologisk anatomisk diagnos

Det salutogena - Pedagogisk planering i Skolbanken

”Salus” betyder hälsa och ”genisis”  Det salutogena perspektivet : ett möjligheternas förhållningssätt av hälsa, med avsikt att beskriva salutogena faktorer för hälsa som kan vara användbara i  Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning. Vad betyder salutogen?


Starta eget företag swedbank
du har nått det maximala antalet strömmar på ditt konto.

Lärarhandledning Hälsopedagogik - Liber

Utifrån det beskrivna förhållningssättet så går det att identifiera salutogena kvalitéer och ett salutogent ledarskap men det går även att identifiera emotionella kvalitéer som Här arbetar du tillsammans med andra professioner med målsättningen om ett salutogent förhållningssätt och ett proaktivt hälsoarbete för elevernas utveckling, lärande och hälsa. Vår nuvarande skolsköterska går i pension till sommaren och vi söker därför dig som vill ta vid inför höstterminen 2021. salutogent förhållningssätt i arbetet lösningsinriktat arbetssätt hälsa och livsstil ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv.