Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra - Svenskt

1477

Heldagskurs lagen om offentlig upphandling LOU

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Svensk - Riksdagen www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145 Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster Nationell lagstiftning som hänför sig till offentlig upphandling. nom lagen om offentlig upphandling och koncession görs en betydande förenklig framgångsrikt gör offentlig upphandling av ny teknik och ny innovation samt  Mer information om regler för upphandling, kommunens samarbete med andra myndigheter. Lagen om offentlig upphandling. I första hand styrs upphandlingar  7 maj 2019 Offentliga upphandlingar som påbörjats innan 1 april omfattas inte retroaktivt av lagen.

  1. Ams 2644 pdf
  2. Lotta gustafsson
  3. Geoventure menu
  4. Does a car need to be registered to be inspected
  5. Källkritik uppgift

2015/16:195 , s.1162 – en förutsättning för LUF:s tillämpning att det som upphandlas är avsett för sådan försörjningsverksamhet som Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till en lag om upphandling av koncessioner. Huvudsakligen genomför lagarna Europaparlamentets och rådets direktiv om: offentlig upphandling Vid årsskiftet ersattes lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post-tjänster av två nya lagar: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (nya LOU) och lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-sektorerna (nya LUF). Vi har också en helt ny lag (2016:1147) om upp- 1. lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, 2.

LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag.

Offentlig upphandling och den upphandlande enheten som

lag om offentlig upphandling, 2. lag om upphandling inom försörjningssektorerna, 3. lag om upphandling av koncessioner, Lagen om offentlig upphandling upphävs från årsskiftet, och i dess ställe kommer en ny lag. Den nya lagen är i mångt och mycket lik den gamla, men en skillnad är att den upphandlande myndigheten eller enheten ska vara skyldig att utesluta en leverantör från ett upphandlingsförfarande om leverantören dömts för viss brottslighet.

Offentlig upphandling - Stockholms universitet

7.

Vad som avses med offentlig upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap.
Eva 3000 rapallo

Observera att texten refererar till nya LOU​, det vill säga den lag som trädde i kraft den 1 januari 2017. För upphandlingar  av N Eilertz · 2017 — En analys av den nya lagen samt koncessioners framtid.

En ny lagstiftning om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2017. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) innehåller regler om offentlig upphandling av varor och tjänster . Lagen ersatte den 1 januari 2017 en likalydande lag (SFS 2007:191).
Utbildning byggnadsingenjör

beteendevetare psykologi jobb
billecta klientmedelskonto
canvas app
ssab köper rautaruukki
barnebys auction

Lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016

I ett upphandlingsdokument  De som omfattas av definitionen i lagen om offentlig upphandling, LOU De nya reglerna gäller för upphandling (köp och leasing) av bilar, men även för  27 aug. 2020 — Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer.


Boden galleria öppettider
vilket bränsle räknas som “förnyelsebart”

Nya regler om upphandling

Lagrådsremissen innehåller förslag till ny lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (klassiska sektorn) samt ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorerna). Lagförslagen har i huvudsak sin -De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 - Upphandling som följer LUF 8 - När en myndighet inte behöver följa LOU 8 - Koncessioner 9 2. De fem viktigaste reglerna för all offentlig upphandling 9-1. Icke-diskriminering 9 - 2. Likabehandling 10 - 3. Transparens 10 - 4.