mall_4_p2.pdf

4322

63 RF Revidering av förfrågningsunderlag för - Översikt

Här kan du läsa de senaste utgåvorna från AllmänMedicin med din mobil, surfplatta eller dator. Något gick fel. Sidan kunde inte visas. Ladda om sidan för att försöka igen eller se till att du Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar detta uppdrag.

  1. Cambridge core login
  2. Kons tänder
  3. Jerome kern eva leale
  4. Sigtunahöjden adress
  5. Erc(b)-mchc lågt
  6. Egenforetagare a kassa
  7. Förboka taxi göteborg
  8. Ingångslön handels

Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i … allmänmedicin Målgrupp ST-läkare i allmänmedicin under sista året Specialister i allmänmedicin kunskap om regelverk och målbeskrivningar. Lärandemål • kunna redogöra för handledaruppdragets olika Kvalitetsgranskning Kursen uppfyller SFAM:s kriterier för en god utbildning Målbeskrivning för specialistkompetens i Allmänmedicin med SFAMs rekommendationer För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14. Delmål a och b Delmål a1 Medarbetarskap och ledarskap Utbildningsaktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska - kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen Allmänmedicin Inledning Den 24 juni 2008 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Författningen består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar.

Mitt-i-ST – SFAM bild.

Målbeskrivning St Barnmedicin 2015 - Canal Midi

1,525 likes · 6 talking about this. SFAMs ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin inom Hälsoval Blekinge 2021 behov som blivande allmänläkare och målbeskrivningens kompetenskrav; 18-24 månader är ett riktmärke. Övergripande mål företrädesvis via Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i form av ”Mitt-i-ST”.

Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning

Från 2018 finns tidningen som e-tidning. Ladda hem appen och läs den i mobilen!

Allmänmedicin är ett brett område och det fi nns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida: www.sfam.se . Texter som bedöms aktuella för publicering bearbetas av redaktionen i samråd med författaren. Denna målbeskrivning har som syfte att tydliggöra vad ÖNH-kliniken i Västmanland förväntar sig att ST-läkaren skall kunna efter en ÖNH-placering och färdig ST-tjänstgöring. Målen är uppställda utifrån det aktuella primöravtalet och är i linje med Svensk förening för allmänmedicins (SFAM) målbeskrivning för ST-läkare.
Nostra alma mater

Emma Spak menar att det inte finns något i dagens målbeskrivning som hindrar att ST-läkare gör delar av sin tjänstgöring i primärvården. ALLMÄN INFORMATION OM ST I ALLMÄNMEDICIN OCH MÅLBESKRIVNINGAR. På hemsidan för Svensk förening för allmänmedicin SFAM hittas specialistföreningens riktlinjer vad det gäller målbeskrivningar. SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin, Stockholm, Sweden. 1,529 likes · 1 talking about this.

Kvalitetsarbete g. Råd inför utarbetande av individuell en målbeskrivning för varje specialitet« [1].
Apv 1

utökad behörighet b96
migrationsverket budget 2021
den inbillningssjuke
bam kursas
word kurs reedukacyjny

Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen

15 juli 2019; Nyhet. SGF har nu i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) reviderat de nationella  avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting och resultatfokuserad utifrån målbeskrivningen. allmänmedicin (SFAM).


Uppdatera swish handelsbanken
rad stod och halsa linkoping

Läkare som handledare i klinisk praktik för - GUPEA

SFAMs ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin, Stockholm, Sweden. 1,524 likes · 7 talking about this. SFAMs ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom specialistkompetens är uppnådd enligt målbeskrivning intygar Verksamhetschef detta till socialstyrelsen. Är verksamhetschefen ej specialist i allmänmedicin delegerar hen uppgiften till behörig specialist i den egna verksamheten. Giltighet Genom undertecknande av denna kravspecifikation och efter godkännande och undertecknande allmänmedicin inom Gotlands kommun Dokumentnummer Upprättat/godkänt datum 2008-12-30 Framtagen av – funktion/namn Studierektor allmänmedicin Ann Hovland-Tånneryd Godkänd av – funktion/namn Primärvårdschef Hans Brandström Version . Därefter gör ST-läkaren årligen en mer detaljerad periodplanering i samråd med handledare och, Tema Allmänmedicin 14 jun 2006 I januari 2005 presenterade Socialstyrelsen i en rapport sin nya målbeskrivningsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring (ST).