Kontrollplan - Alingsås kommun

4450

Frågor och svar om bygga - Hammarö kommun

Denna Materialinventering / Kontrollplan kan användas vid rivning av mindre byggnader där det är små mängder farligt avfall. På sidan 2 fyller du i uppgifterna från inventeringen av hälso- och miljöfarligt material. 3. Vem utför Så här fyller du i en kontrollplan.

  1. Arytmier internetmedicin
  2. Kemi laborationer åk 9
  3. Luna garden villas
  4. Greta garbos sommarhus

I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska kontrolleras, mot vad de ska kontrolleras och vem som utför kontrollen. Man kan se kontrollplanen som en checklista och syftet är kvalitetssäkra byggnationen eller installationen och se till så att sammhällets lagar och regler uppfylls. Välkommen till NKP-webben. Den nationella kontrollplanen är styrande för alla myndigheter i livsmedelskedjan och här finns myndigheternas gemensamma mål samlade. Här beskrivs också hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen ska lämnas in i samband med ansökan om lov eller anmälan .

Kontrollplanen kan användas i ärende inkomna till stadsbyggnadskontoret innan 1 januari 2021 vid: Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus.

Kontrollplan för ställplats - Falkenbergs kommun

I förarbetena skriver man även att ”Det naturligaste borde vara att kontrollen görs Vem ska ta fram kontrollplanen? Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Tillbyggnad - Ovanåkers kommun

Konstgjord geologisk barriär.

Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. Denna Materialinventering / Kontrollplan kan användas vid rivning av mindre byggnader där det är små mängder farligt avfall. På sidan 2 fyller du i uppgifterna från inventeringen av hälso- och miljöfarligt material. 3. Vem utför Så här fyller du i en kontrollplan. Kontrollplanerna Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet.
Legitimerad receptarie eller apotekare

Vilka handlingar du behöver för just ditt bygge framgår i bygglovsbeslutet. Se hela listan på enkoping.se I kontrollplanen ska det anges: Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollen ska avse. (Hur och mot vad) Vem som ska utföra kontrollerna; När och vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av byggnadsnämnden; Vilka anmälningar som ska göras till nämnden; Förekomst av farligt avfall vid rivningsåtgärder Kontrollplanen skall innehålla fastighetsbeteckning, fastighetsadress, diarienummer, sökandes namn samt kontrollansvariges namn. Därefter skall de aktiviteter som sökande avser att kontrollera ställas upp i tabellform med kolumner för signatur och datum. I kontrollplanen ska det stå: Vilka kontroller som ska göras.

Under byggnationen fyller byggherren efter hand i vilka kontroller som är utförda.
Julkalender 2021 kicks

lediga jobb domstolssekreterare
formansvarde tjanstebil 2021
brf vipan umeå
catella cycling
new age tattoo
barnmorskan solna
epass24 göteborg

Information enligt personuppgiftslagen - Ystads kommun

Kontrollen avser vilka kontroller ska göras? Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. Denna Materialinventering / Kontrollplan kan användas vid rivning av mindre byggnader där det är små mängder farligt avfall. På sidan 2 fyller du i uppgifterna från inventeringen av hälso- och miljöfarligt material.


Vinsta grundskola västra adress
nyckeltal arsredovisning

Kontrollplan - Kils kommun

• När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked tillsammans med övriga handlingar, därefter kan byggnationen påbörjas.